top of page

Rakvere Riigigümnaasiumi  

kunstikonkurss

Kas nupp nokib?

Skulptuur „KAS NUPP NOKIB?“ sümboliseerib lapse ja nooruki arengut ning sirgumist täiskasvanuks. Geomeetrilise vormikeele abil visualiseeritakse õppeprotsessi ning õpitu kinnistamist. Kool pakub  informatsiooni terviklikku kogumit, mida sümboliseerib skulptuuri ümar vorm. Sirged risti-rästi liinid on teadmiste ja õpitu jada, mille vahel on vaja luua õpilasel ühendused, millest kujuneb tema iseseisva elu alus. 

 

Skulptuur paneb oma ideega kooli sisenedes õpilase mõtlema, kas mul täna ikka nupp nokib? Kas varasem õpitu ja teadmistepagas aitab saavutada soovituid tulemusi või on vaja veel luua seoseid ning kinnistada ja praktiseerida õpitut.

                                    

Projekt: Rakvere Riigigümnaasiumi kunstikonkurss

Autor: Maali Roomet-Allese

3D graafika: Anton Muromsky

"Kas nupp nokib?" III koht

bottom of page