top of page

Putukaväila installatsioonid "Kohasumin"

ASUMISUMM

INTRO

 

Ruumiinstallatsioon „Asumisumm“ pakub välja putukasõbraliku putukaseina disaini. Putukasein on koduks ja pesitsuspaigaks putukatele ja ka väiksematele kõigusoojastele loomadele. Ideekavadi lahendus pakub välja installatsiooni, mis paikneb kolmes erinevas asukohas, moodustades omavahel terviku. Asukohtade valik on tehtud lähtudes lähialade ümbruse looduskeskkonnast, infrastruktuuris ning kasutajaskonna intensiivsust arvestades. Loodud installatsioonid toimivad ka infokandjatena. Valitud on eri kasutajakoormusega asukohad, millel on erinevad kasutajasihtrühmad. Installatsioon rõhutab elurikkuse tähtsust linnaruumis.

Kolme asukohapõhise installatsiooni kontseptsioon näeb ette Putukavälja eriosade ühendamist ühtse disainikeelega elementide abiga, mis on midagi enamat, kui üheotstarbeline ruumielement.  Loodavad skulpturaalsed elavad maamärgid toimivad kui tähelepanupüüdjatena, mis ongi antud projekti läbiv eesmärk – teadvustada ja anda teavet putukavälja ja selle vajalikkuse kohta meie urbanistlikus ruumis.

Installatsioonid on vajadusel terviklikult deinstalleritavad ja uuesti paigaldatavad.

RUUMIINSTALLATSIOON ASUMISUMM KONSEPTSIOON

 

 

Putukasein kui elukeskkonna rikastaia, mis pakub looduslikest materjalidest kujundatud eluruumi putukatele ja ka pisematele kõigusoojastele loomadele. Ruum on elukeskkond, kus on loodud tingimused eluks, paljunemiseks ja talvitumiseks.

Loodud on element linnaruumi, putukaväljale, mis ilmestab ja rikastab oma disainiga ruumi. Disain tuleneb praktilisest vajadusest luua ja pakkuda sobilikku elukeskkonda putukavälja elanikele – putukatele. Disain tõstab esile loodurikaste elukeskkonna vajalikkust, looduse mitmekesisuse tähtsust urbanistlikus ruumis.

Putukaseina elupaigaks täidismaterjalideks on kasutatud looduslikke materjale, mis leiduvad samuti antud piirkonna looduskeskkonnas. Lisaks looduslikule on kasutatud taaskasutatud materjale nagu savipotid, vineer, katusekivid ja torud. Putukaseina karkassi moodustab gabioon. Ülemist taimsetest osadest kihti on hõlbus vastavalt vajadusele värskendada.

Installatsiooni on võimalik peale paigaldamist osadeks lahti võtta ning transportida uude asukohta ja uuesti püstitada. Putukaseinad võivad ilmestada putukavälja ka pikema aja jooksul, kui seda Kohasumina kontseptsioon ette näeb. Vajadusel leiavad putukaseinad uue elukeskkonna õppeaedades ja kogukonnaaedades.

Kõik installatsioonis kasutatavad materjalid on deinstalleeritavad ja taaskasutatavad installatsiooni taas püstitamisel.

 

 

ASUMISUMM – PUTUKASEIN – PUTUKAHOTELL – LINNARUUMI KUNST – ELUKESKKOND

                                    

Projekt: Putukavälja installastioonide võistlus

Projekt: Maali Roomet-Allese

2022

bottom of page