top of page

Tallinna Lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni ideekonkurss

ROHELAVA

Rahvusliku identiteediga esinduslik väliruum on visiitkaardiks Eesti rahva kultuuripärandile. Kujunduslahendus ROHELAVA toob esile Eesti rahvale omased motiivid ajaloost, rõhutades meie ühtekuuluvust ja identiteeti, seejuures eestile omase konkreetse arhitektuurse vormikeele ning funktsionnaalse ja keskkonda sulanduva ruumiga.

Kujundusega planeeritakse lisada olemasolevale alale võimalikult vähesel määral uut arhitektuuri, kuid samas pakkudes parimat keskkonnasõbralikku ning kaasaeksed disani. Luuakse konkreetsed sissepääsud ja koridorid alale. Arhitektuurse objektina lisatakse jalutsupromenaadi meresid, mis loob Laululava rõhutava arhitektuurse objekti rannajoonel.

 

ROHELAVA pakub välja ruumiprogrammi, mis seob lähialade eriosasid, koondudes tsentrisse ruumikogumina, millel on eri funktsioonid. Funktsionaalset ala nii suurüritste tarbeks, kui ka igapäevaseks väliruumi kasutamiseks puhkealana. Kaasaegne väliruum on multifunktsionaalne kasutajat aktiivselt kaasav ruum. Loodav arhitektuurne kujundus rõhutab vaateid nii laululavale, kui ka merevaatele Laululavalt. Väliruumi kontseptsioon toob esikohale inimese, ühtekuuluvuse ning ühinemise väe, koos suutmise tunde.

                                    

Projekt:Tallinna Lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni ideekonkurss

Projekti tiim: Maali Roomet-Allese, Gyuri Jakabfi, Marta Csige, Raul F. Chiorean, Miklós Pap, Marju Meschin, Krisztina Bálrint - FUTU Arhitektid

"ROHELAVA" I ergutuspreemia

2022

bottom of page