top of page

Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistlus

SAKU KEKS!

Kaasaegse ruumi põhieesmärk on pakkuda kohale omanäolise identiteediga keskkonda, mida seob kogukond. Kohaidentiteet loob väärtusega elukeskkonna, mis seon inimesi ruumiga.

Saku kohaidentiteet, haridus, põllumajandus ja tugev suhe Jaapani kultuuriga on märksõnadeks arhitektuursele disainikeelele. Kujunduslahendus SAKU KEKS pakub välja ruumiprogrammi, mis seob lähialade eriosasid, koondudes tsentrisse ruumikogumina, millel on eri funktsioonid, kuid moodustavad mängulise terviku nagu keksumäng. Kaasaegne väliruum on multifunktsionaalne kasutajat aktiivselt kaasav ruum. Ruumiprogramm pakub nii väikseimaid, intiimsemaid, kui ka avatud avalikke osasid.

                                    

Projekt: Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistlus

Projekti tiim: Maali Roomet-Allese, Gyuri Jakabfi, Marta Csige, Raul F. Chiorean, Miklós Pap - FUTU Arhitektid

"SAKU KEKS" III koht

2022

bottom of page